تبلیغات
شاهزاده ی ایرانی - Other Achievements

photo


از اینجا به بعد بازی زیاد سخت نیست.البته من ی مدت دیگه این بخش هایی رو هم که نذاشتم میذارم ولی اگر سوالی داشتید تا اون وقت میتونید از قسمت تماس با من میتونید بپرسید.

لیست مراحل :

  • مقدمه
  • The Rekem Reservoir & The Sacred Fountain
  • Others
  •